Работа Търговище – Работни места Търговище

Всяка седмица ще публикуваме тук свободните места и обяви за работа Търговище, работа в Попово и работа в Омуртаг и региона, обявени от местното Бюро по труда, което всеки понеделник разкрива свободни позиции, които ще може да четете на страниците на нашия сайт – NRG News.

работа-търговище-бюро-по-труда
Обяви за работа Търговище, Попово, Омуртаг, Антоново и Опака

Обяви за работа Търговище – Попово – Омуртаг, Антоново и Опака

Обявени свободни позиции за работа Търговище Област към 02 октомври 2017 г.

Обяви за работа Търговище, бюро по труда:

 • 1 кинезитерапевт – висше образование, кинезитерапия
 • 1 фактурист – средно икономическо образование
 • 15 пакетировачи, стъклени изделия – основно и по-ниско образование
 • 1 шлосер – основно образование
 • 1 заварчик – основно образование
 • 1 учител, спортна подготовка – висше образование
 • 1 учител, детска градина – висше образование
 • 2 учител, общообразователен предмет, прогимназиален етап – висше образование
 • 10 работник, сглобяване на детайли – основно образование
 • 1 бояджия, стоманени конструкции – средно образование
 • 1 машинен оператор, машини и съоръжения в металургията – средно образование / ЦПУ/
 • 1 барман – средно образование
 • 1 зидаро- мазач – основно образование
 • 2 електромонтьори, КИПиА – висше/средно техническо образование
 • 2 техник, производствени структури – средно образование
 • 10 водачи на мотокар – средно образование
 • 1 мияч на превозни средства – основно образование
 • 2 сервитьори – средно/основно образование
 • 2 настройчик шлайф машини – средно образование
 • 1 работник в кухня – основно образование
 • 2 продавач- консултанти – основно образование
 • 9 общи работници – основно образование

*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 „Нова възможност за младежка заетост”/”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в две направления:

– За стажуване

 • 2 машинни оператори, производство на пластмасови изделия – средно образование

– За обучение по време на работа

 • 2 машинни оператори, производство на пластмасови изделия

Дирекция Бюро по труда – гр.Попово и филиал Опака

Работни места за лица навършили 30 години, разкрити по проект LG05M9OPO01-1.010, схема „Обучения и заетост” на ОП „Развитие на човешките ресурси”

Заетост след обучение:

 • 1 координатор преработваща промишленост – средно образование

Заетост без обучение:

 • 1 счетоводител

Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.C0001 “ Нова възможност за младежка заетост”/”Младежка заетост”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси”

-За обучение по време на работа

 • 2 касиери
 • 2 продавач-консултанти
 • 2 етикеровачи/ръчно/

– За стажуване

 • 1 счетоводител
Други СРМ обявени в ДБТ
 • 1 общ работник – основно образование
 • 4 работник, обезкостяване- основно образование
 • 10 водачи, мотокар- средно образование
 • 6 машинни оператири, бутилиране- средно образование
 • 1 социален работник- висше образование
 • 1 шлосер- основно образование
 • 1 заварчик- основно образование
 • 3 магазинери- средно образование

Бюро по труда – Омуртаг /общините Омуртаг и Антоново/

 • 1 сервитьор – средно образование
 • 1 шофьор кат.С.D – средно образование
 • 10 водачи мотокар – средно образование
 • 1 възпитател – висше образование
 • 1 окачествител – средно образование
 • 2 кроячи – средно образование
 • 2 шивачи – средно образование
 • 1 сладкар – основно образование
 • 2 сътрудници за социална работа с деца – средно образование
 • 1 социален работник -висше образование
 • 4 учители детска градина – висше
 • 3 продавачи консултанти-средно образование
 • 1 учител начален етап-висше образование
 • 5 работници, сглобяване на детайли -основно образование
 • 1 общ работник – начално образование
 • 12 пакетировачи – основно образование

От 29 септември Агенцията по заетостта стартира прием на заявления по проект „Родители в заетост”, съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020.
Заявления ще се приемат на хартиен носител, лично във всички бюра по труда в страната, в работни дни между 8.30 и 17.00 часа.

**За всички работни места трудовите договори са СРОЧНИ, освен ако изрично не е уточнено, че договорът е безсрочен. За учителските места се изисква педагогическа правоспособност.