Община Търговище обявява конкурс за гл. експерт „Връзки с обществеността и протокол”

Община Търговище обявява конкурс за длъжността главен експерт „Връзки с обществеността и протокол”. Кандидатите трябва да са завършили висше образование по някоя от посочените специалности:

Рекламно съдържание

  • връзки с обществеността,
  • журналистика,
  • публична администрация или хуманитарни науки.

Изисква се и 2 години професионален опит в публичните комуникации.

Допълнителните условия са:

  • компютърни умения,
  • познаване на основните нормативни актове, свързани с изпълняваната работа и вътрешната нормативна уредба на Общината;
  • висока комуникативна култура;
  • умения в координирането и провеждането на публични събития;
  • познаване на медийната среда и др.

Допуснатите до конкурса кандидати ще се явят на практически изпит и интервю.

Документите за участие в конкурса са: заявление по образец; копие от документ за придобита образователно-квалификационна степен – бакалавър; копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит – трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка; копия от други документи, удостоверяващи допълнителни умения и квалификации (при наличие на такива).

Подаването на документите се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник (нотариално заверено пълномощно) в едномесечен срок от публикуване на обявлението за конкурса (до 29.10.2017 г.) в Центъра за административно обслужване (гише 5 и 6). Заявлението и документите за участие се подават в запечатан плик с надпис: „За участие в конкурс за заемане на длъжността „Главен експерт – връзки с обществеността и протокол”.

Образец на заявление за участие в конкурса и описание на длъжността могат да се изтеглят от сайта: www.targovishte.bg.

Обявата за конкурса е публикувана на сайта и информационното табло на Община Търговище, както и във вестник „Знаме” на 29.09.2017 г.

 

Община Търговище пусна конкурс за ПР експерт
5 (100%) 1 vote[s]

Станете част от Facebook групата на Търговище и региона от ТУК.

Напишете коментар:

Please enter your comment!
Please enter your name here

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.