Кметът поздрави екипа на Защитеното жилище в Лиляк за 10 години от създаването му

Кметът д-р Дарин Димитров днес присъства на празник по повод 10-та годишнина на Защитеното жилище в Лиляк за лица с интелектуални затруднения. Д-р Димитров поздрави всички работещи и настанени в Защитеното жилище и изрази удовлетворението си от благородната кауза, която отстояват.

Рекламно съдържание

„Благодаря за неуморния Ви труд, проявена човечност и професионализъм в усилията да подпомогнем интеграцията на потребителите в среда, близка до семейната.“

– каза д-р Димитров.

От своя страна Диана Маринова, председател на Сдружение „Закрила, Обич и Вяра“, управляващо социалната услуга, изказа своята признателност към Община Търговище и всички, оказали им подкрепа през годините.

8 са настанените младежи в Защитеното жилище в Лиляк.

В защитеното жилище в Лиляк те изграждат социални и трудови умения и навици, които да им помогнат да водят самостоятелен и пълноценен начин на живот. Всички те са и пряко включени в дейностите по отглеждане и продажбата на екологично чисти зеленчуци в специално изградената по проект оранжерия.

Целта е придобитите умения и опит да се доразвият и да дадат възможност за реална целогодишна трудова заетост. През тази година е сключен и първият трудов договор между един от младежите, настанени в Защитеното жилище в Лиляк, и предприятие от града.

На тържеството присъстваха още зам.-кметът Емине Якубова, председателят на Общинския съвет инж. Хатидже Алиева, много партньори и съмишленици на изграденото социално звено.

Станете част от Facebook групата на Търговище и региона от ТУК.