ВиК Търговище аварии и райони без вода

ВиК Търговище аварии и райони без вода на територията на община Търговище, Попово и Омуртаг

ВИК Търговище аварии и прекъснато водоподаване на територията на район Търговище:

Във връзка с получено уведомление от „Водоснабдяване и канализация” ООД гр. Шумен, за извършване на аварийно-ремонтни дейности по главен довеждащ водопровод от язовир „Тича”, захранващ с питейна вода град Търговище и близки населени места, уведомяваме своите клиенти за следното:

На 26.04.2017 г. от 04:00 до 20:00 часа се предвижда спиране на водата от язовир „Тича”!

Поради което, се предвиждат планови организационни мерки свързани с поетапно ограничаване на водоподаването на обособени части от вътрешната водопроводна мрежа на град Търговище, както и на захранваните с вода от водоснабдителна система „Тича” населени места.

Възстановяване на водоподаването към град Търговище, ще се извърши веднага след преустановяване на аварийно-ремонтните дейности от страна на „Водоснабдяване и канализация” ООД гр. Шумен.

Дежурните ни екипи, ще работят денонощно, по възстановяването на зоните, кварталите, районите и населените места ограничени през деня. То ще се извършва поетапно и в продължение на 8-10 часа през нощта на 26.04.2017 г. срещу 27.04.2017 г., като се очаква на 27.04.2017 г. след 09:00 часа да се нормализира налягането в цялата ВВМ на града.

Водоподаването в засегнатите близки населени места, ще бъде възстановено след 12:00 часа на 27.04.2017 г., пишат на сайта си ВиК Търговище.

Във връзка с наложилите се ограничения и спиране на водоподаването на над 2/3 от абонатите, получаващи вода от ВС „Тича”, се очаква на 27.04.2017г. кратковременно влошаване на качествата на питейната вода, което ще се контролира непрекъснато от специализираната ни „Лаборатория за изследване на води”.

За наложили се допълнителни ограничения в режимите и/или влошени качества на питейната вода, Дружеството ни ще информира своевременно абонатите си, чрез средствата за масова информация и на електронния ни сайт.

Използваме случая да поднесем нашите извинения за причинените неудобства в резултат на наложилите се ограничителни мерки, както и да призовем нашите клиенти към разбиране и съобразени действия към предстоящата ситуация, като най-вероятно няма да бъдем в състояние да обслужваме нормално известните на гражданите телефони за връзка.